Kết quả đạt được

Liên kết website

Thông báo đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm năm 2018
Ngày đăng: 10/08/2018   |  
        

 

Các kết quả xét nghiệm tin cậy do phòng xét nghiệm cung cấp không chỉ là mong mỏi của người bệnh mà còn là mong đợi của ngành y tế, của những người làm công tác xét nghiệm. Để kiểm soát tốt chất lượng xét nghiệm, bên cạnh công cụ nội kiểm tra được phòng xét nghiệm triển khai hàng ngày, ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm là công cụ quan trọng không thể thiếu và được một cơ quan bên ngoài đánh giá độc lập. Thông qua chương trình ngoại kiểm tra, các phòng xét nghiệm xác định các yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm; từ đó có những biện pháp phòng ngừa phù hợp. Với tầm quan trọng không thể thiếu trong hoạt động quản lý xét nghiệm, tham gia chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm đã trở thành quy định bắt buộc được thể hiện trong nhiều văn bản của Bộ Y tế.

Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM giao tại Quyết định 316/QĐ-TTg, Thông tư 01/2013/TT-BYT, Quyết định số 2429/QĐ-BYT,… Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM tiếp tục triển khai các chương trình ngoại kiểm tra năm 2018 đến các cơ sở y tế có phòng xét nghiệm. Trong chu kỳ này, bên cạnh 13 lĩnh vực ngoại kiểm tra đã được triển khai trước đó, Trung tâm sẽ triển khai bổ sung thêm chương trình ngoại kiểm tra Vi sinh lâm sàng chuyên biệt. Đây là chương trình hành động quốc gia của ngành y tế được Trung tâm triển khai theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại quyết định 2174/QĐ-BYT và  Sở Y tế TP.HCM tại công văn 5911/SYT-NVY về chống kháng thuốc giai đoạn từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM đã gửi công văn thông báo đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm tra năm 2018 đến các đơn vị qua đường bưu điện và qua hộp thư thông báo trên phần mềm đăng ký ngoại kiểm của Trung tâm. Theo đó, hạn chót đăng ký là ngày 15/11/2017. Các đơn vị có nhu cầu đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm tra năm 2018 do Trung tâm triển khai có thể tải công văn thông báo và biểu mẫu đăng ký từ tập tin đính kèm.

Tường Vi