Kết quả đạt được

Liên kết website

BSI đánh giá giám sát lần 1 và mở rộng phạm vi chứng nhận chương trình ngoại kiểm “Vi sinh lâm sàng chuyên biệt” cho hệ thống quản lý chất lượng Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Ngày đăng: 02/01/2018   |  
        

 

Ngày 02/01/2018 vừa qua, đoàn đánh giá của BSI (British Standards Institution - Viện Tiêu chuẩn Anh) đã có buổi làm việc tại Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM để thực hiện đánh giá giám sát lần 1 hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Mục đích của đợt đánh giá này nhằm đánh giá, giám sát việc thực hiện, duy trì và cải tiến các hoạt động đào tạo/tập huấn, triển khai chương trình ngoại kiểm và sản xuất mẫu kiểm chuẩn của Trung tâm đảm bảo chất lượng theo phạm vi chứng nhận.

Đặc biệt, cũng trong đợt đánh giá này, Trung tâm đã đăng ký đánh giá mở rộng để bổ sung thêm một lĩnh vực mới là Vi sinh lâm sàng chuyên biệt đối với chương trình ngoại kiểm tra chất lượng và sản xuất mẫu sinh phẩm lên phạm vi giấy chứng nhận ISO 9001:2015. Đây là một trong những hoạt động được Trung tâm triển khai theo Chương trình hành động quốc gia của ngành Y tế về Chống kháng thuốc giai đoạn từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo tại Quyết định số 2174/QĐ-BYT của Bộ Y tế và Công văn số 5911/SYT-NVY của Sở Y tế TP.HCM nhằm nâng cao năng lực xét nghiệm chẩn đoán vi sinh cho các phòng xét nghiệm, làm cơ sở sử dụng thuốc hiệu quả, hợp lý.

Đoàn đánh giá của BSI có 3 thành viên do bà Nguyễn Đình Minh Tâm làm Trưởng đoàn. Tiếp đón và làm việc với đoàn đánh giá, phía Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM có TS. Trần Hữu Tâm – Giám đốc Trung tâm, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân – Phó Giám đốc cùng lãnh đạo các Khoa/Phòng và các cán bộ đại diện có liên quan tới công tác ISO của Trung tâm. 

 
Hình 1: Họp khai mạc trước khi tiến hành đánh giá

Phát biểu tại cuộc họp khai mạc, bà Nguyễn Đình Minh Tâm cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt và chu đáo của Trung tâm, đồng thời thông báo và thống nhất chương trình, nội dung và phạm vi của cuộc đánh giá. 

 
Hình 2: Đoàn BSI tiến hành đánh giá tại các bộ phận của Trung tâm

Sau một ngày làm việc tích cực, nghiêm túc và hiệu quả, đoàn đánh giá của BSI đã hoàn thành công tác đánh giá giám sát lần 1 và mở rộng phạm vi chứng nhận đối với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Trung tâm. Tại cuộc họp tổng kết, BSI đánh giá cao sự cam kết của lãnh đạo và sự tham gia tích cực của các khoa/phòng/bộ phận của Trung tâm trong việc xây dựng, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. 

 
Hình 3: Thảo luận giữa Ban ISO của Trung tâm và đoàn BSI

Về kết luận đánh giá, BSI ghi nhận không có điểm không phù hợp nào được phát hiện và hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM bao gồm cả lĩnh vực mở rộng là Vi sinh lâm sàng chuyên biệt phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.

Với kết quả đánh giá này, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM đang được chứng nhận đạt ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng 14 chương trình ngoại kiểm tra, 05 mẫu kiểm chuẩn (tăng thêm 01 chương trình và 01 mẫu kiểm chuẩn so với năm 2017) và toàn bộ hoạt động đào tạo cán bộ y tế do Trung tâm triển khai.

Trâm Lê