Kết quả đạt được

Liên kết website

Lễ trao Giấy chứng nhận của Giám đốc Sở Y tế TP.HCM về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2015 và năm 2016 cho công chức, viên chức Trung tâm
Ngày đăng: 11/01/2018   |  
        

 

Thực hiện Quyết định số 537/QĐ-SYT ngày 18/02/2016 và Quyết định số 2389/QĐ-SYT ngày 17/4/2017 về việc công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2015 và năm 2016 cho công chức, viên chức Trung tâm.

Trong buổi họp giao ban định kỳ toàn Trung tâm ngày 08/01/2018, TS. Trần Hữu Tâm – Giám đốc Trung tâm đã trao Giấy chứng nhận của Giám đốc Sở Y tế TP.HCM về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2015 và năm 2016 cho các viên chức của Trung tâm.

 
Hình 1: TS. Trần Hữu Tâm – Giám đốc Trung tâm (ngoài cùng bên trái) và các viên chức được trao Giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2015 

 
Hình 2: TS. Trần Hữu Tâm – Giám đốc Trung tâm (ngoài cùng bên trái) và các viên chức được trao Giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016

Đây cũng là động lực giúp cho công chức, viên chức Trung tâm tiếp tục ra sức phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng kiến để tăng hiệu quả công tác và thường xuyên rèn luyện trong phong trào thi đua của Thành phố; qua đó, góp phần nâng cao năng lực kiểm chuẩn, nâng cao chất lượng xét nghiệm cho các cơ sở y tế, mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phòng TCHC 

  

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác cialis