Kết quả đạt được

Liên kết website

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 V/v "Ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc-xin, sinh phẩm và y tế bắt buộc"
Ngày đăng: 24/11/2017   |  
        

 

Ngày 17/10/2017, theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 38/2017/TT-BYT về việc Ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 (thay cho Thông tư số 26/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc).

Theo đó, Bộ Y tế ban hành 2 danh mục với những nội dung nổi bật như sau:

1. Danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng, lịch tiêm chủng vắc xin bắt buộc trong Chương trình tiêm chủng mở rộng 

 

-       Nếu chưa tiêm chủng đúng lịch thì tiêm chủng càng sớm càng tốt sau đó nhưng phải bảo đảm phù hợp với đối tượng và hướng dẫn của Chương trình tiêm chủng mở rộng.

-       Việc tiêm chủng chiến dịch hoặc tiêm chủng bổ sung được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong từng trường hợp cụ thể.

-       Danh mục này sẽ được Bộ Y tế cập nhật và bổ sung trong trường hợp cần thiết.

2. Danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch hoặc đến vùng có dịch  
 

-        Việc xác định phạm vi và đối tượng sử dụng vắc xin thuộc danh mục này do Sở Y tế xem xét quyết định hoặc chỉ đạo của Bộ Y tế trên cơ sở tình hình dịch bệnh, điều kiện cung ứng vắc xin, nguồn lực của địa phương.

-       Danh mục này sẽ được Bộ Y tế cập nhật và bổ sung trong trường hợp cần thiết.

                                                                                                                                          Bích Phượng